Varför plast?

Plast är inte bara ett flexibelt material som kan användas inom en mängd olika områden – det är även ett klimatsmart alternativ jämfört med material med motsvarande egenskaper. Det är enkelt att producera, väger lite, och kan berikas med en mängd olika egenskaper.

Olika typer av plaster har blivit oersättliga inom exempelvis livsmedels- och läkemedelsbranschen på grund av att de enkelt kan steriliseras. Likaså passar den isolerande förmågan hos plast till exempelvis förpackningar till elektronisk utrustning. Med andra ord, det finns många anledningar att arbeta med plast.

Ett urval av vad våra produkter används till

  • Filmer för sjukvårds- och livsmedelsapplikationer
  • Emballage för tillverkningsindustrin
  • Speciallösningar för hantering av dammkänsliga ”dry bulk”-produkter
  • Godsemballering i form av huvar, säckar, ark och folier
  • Krympfilm
  • Kundunika anpassningar

Vad är plast?

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp material med polymerer som gemensam nämnare. Genom att blanda polymerer med olika tillsatser kan plast varieras i nästan oändlighet – exempelvis för att kunna krympa, smälta, andas eller återvinnas på komposten.

Plast är ett ungt material som slog igenom på bred front i mitten av 1900-talet. Från början användes framför allt stenkol som bas för tillverkning, men på senare tid har detta ersatts av råolja och naturgas. Trots den stora mängd plast som används i samhället så motsvarar förbrukningen endast cirka 4 % av den totala produktionen av olja och gas. Av det återvinns sedan en stor mängd till att återigen bli nya produkter.

”Ordet plast kommer ursprungligen från grekiskans plastikos och betyder formbar”