Nya lösningar för dina utmaningar

Vi kallas ofta för problemlösare tack vare vår förmåga att skräddarsy produkter och serievolymer efter våra kunders önskemål. Det innebär att vi tar hand om såväl innovativa flerskiktslösningar som standardiserade volymprodukter. Vi utför även efterbearbetning i form av svetsning, skärning, stansning och tryckning med mera.

Förutom produktion arbetar vi löpande med utveckling och utprovning av nya egenskaper och materialsammansättningar. Vi ligger långt fram när det gäller bredd på vår råvaruflora, vilket ger möjlighet till specifika nischegenskaper och innovativa kombinationer. Vårt mål är att i alla lägen erbjuda de bästa lösningarna för våra kunders utmaningar.

Vi återvinner i stort sett allt spillmaterial som genereras i vår produktion.

Exempel på våra material

  • LDPE, MDPE, LLDPE, mLLDPE, bimodal LLDPE, plastomerer och elastomerer, ”grön” PE
  • EVA, EBA, EMA, SEBS
  • Bioplaster
  • PP, mono- och copolymerer
  • PA 6, PA 6.6, PA 12, PA-PE legeringar
  • TPU, ester- och ether-baserade
  • Stor variation av additiver